Könyvtár és nyelvi labor

Hagyományos módon, de megújhodva

Az Eötvös Loránd Kollégium könyvtára, állományának folyamatos gyarapítása mellett, rendszerének megújítását is célul tűzte ki.

2006 őszén kezdődött a könyvtárunk kölcsönzési rendszerének modernizálása, amiben több kollégista nyújtott segített. Első lépésben a könyvek adatainak számítógépes adatbázissá formálása történt, leltározással egybekötve, amelyet a Bolyai Intézet könyvtárosa, Varga Ferencné, és két kollégista, Lakatos Dániel, Komlósi Boglárka végzett el. Az újonnan vásárolt könyvek leltárba vételét továbbra is Barczi Erzsébet kollégium tanár végzi.

2007 őszén az addig leltárba vett könyvekbe vonalkódok kerültek, ami több alkalommal csoportosan végzett maratoni munka keretében valósult meg. Köszönjük segítségeteket: Bellák Tamás, Grézal Gábor, Gyarmati Sándor, Gyolcsos Mária, Hajdu Attila, Jakucs János, Jánosi Zsolt, Kalmár Zoltán, Komlósi Boglárka, Nagy László, Varga-Orvos Zoltán.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakkollégiumok számára kiírt 2007-es pályázatán nyert támogatásból Kollégiumunk vonalkód-olvasót, személyi számítógépet, valamint azokhoz tartozó szoftvert vásárolt. A vonalkódos rendszer használatával az illető kollégista és a kölcsönözni kívánt könyv adatai egy szemvillanás alatt egymáshoz rendelődnek, a kölcsönzés időpontjával egyetemben. Az adatokat számítógépen tároljuk, sőt archiváljuk, amely statisztika készítésére ad lehetőséget.

Könyveket továbbra is a könyvtárfelelősöknél lehet kölcsönözni.

Kollégiumunk napilapokat és ismeretterjesztő újságokat egyaránt járat. Míg előbbiek a portán, utóbbiak a könyvtárban elérhetők.

A részletek a Könyvtári Házirendben olvashatók.

A kollégiumi könyvtárról készült ismertető hanganyag az alábbi linken hallgatható meg, Somogyi Anikó előadásában.

Adományok

Pár éve két kollégistánk hasznos térképekkel gyarapította könyvtárunkat, felhívva a figyelmet a könyvtár gyarapodásának egy régen létező, azonban mára már a feledés homályába veszett lehetőségére. Ezt azóta más is komolyan vette, és könyvtárunk tovább bővült. Szívesen látjuk bárki adományát!

Nyelvi labor

A kollégiumok esetében ritkaság számba menő nyelvi labor a magyar nyelvoktatás legérzékenyebb pontján kíván javítani. A nyelvtanulásban fontos szerepet kap a folyamatosság és a rendszeresség, a használaton kívüli nyelvtudás fokozatosan passzívvá válik. Ezt elkerülendő Kollégiumunk angol nyelvi laborja a nap 24 órájában biztosítja nyelvtudásunk naprakészségét.

Külön kis helységet rendeztünk be, nyugodt körülményeket teremtve az elmélyült, hangos nyelvtanuláshoz. A nyelvi anyagok elektronikusan kizárólag erre a célra vásárolt számítógépről érhetőek el. Igény szerint a labor további bővítését tervezzük.

A tudomány nyelve az angol, amely, természetesen, nem kizárólag a publikációk nyelvét jelenti. A kutatás egyik legfontosabb pillére, a hatékony együttműködés, elképzelhetetlen a mindennapi angol nyelv használata nélkül.

Szakkollégium lévén különös figyelmet kívánunk fordítani arra, hogy külföldön folytatott tanulmányokhoz, kutatói tevékenységekhez segítsük hozzá kollégistáinkat, amelyhez elengedhetetlenül szükséges az angol nyelv megfelelő szintű használata, illetve annak igazolása. Ezért biztosítjuk – elsősorban az USA-ban való egyetemi tanulmányokhoz szükséges – TOEFL vizsga feladatsorait hallgatóink számára.

Nyelvi laborunk összeállításánál szem előtt tartottuk továbbá a mindennapi, irodalmi, üzleti és tudományos szókincset felölelő modulokból álljon össze.

Modulok:

Nyelvtanfolyamok: rendszerezett multimédiás kurzus kezdőtől a mester szintig.

Üzleti (vállalati) nyelv: az általános témájú nyelvtankönyvek mellett megtalálható az üzleti angol szókincset és kommunikációs helyzeteket felölelő tankönyvcsomag.

Történetek, regények egyszerűbb nyelven: a tanfolyamok kiegészítéseként „hangos könyvtár” is rendelkezésre áll, több tudásszintnek megfelelő irodalmi anyag, rövidebb novellák és terjedelmesebb regények formájában, amelyek szórakoztatva építik szókincsünket.

Szótár: egynyelvű szótár, desktop támogatással.

Tartalmaznak könnyen kereshető grammatikai áttekintéseket, interaktív feladatokat, szinonimakeresőt, illetve brit és egyesült államokbeli hangos kiejtés ellenőrzést.

Egyéb:

  1. szövegolvasás, szótárhasználat, szókincsfeladatok, tesztek
  2. átfogó és rendszerező nyelvtani tesztek, nyelvhasználat
  3. minden tantárgy (tudomány) szókincse egy multimédiás CD-ROM-on, feladatok, tesztek