Könyvtár és nyelvi labor

Hagyományos módon, de megújhodva

Az Eötvös Loránd Kollégium könyvtára, állományának folyamatos gyarapítása mellett, rendszerének megújítását is célul tűzte ki.

2006 őszén kezdődött a könyvtárunk kölcsönzési rendszerének modernizálása, amiben több kollégista nyújtott segített. Első lépésben a könyvek adatainak számítógépes adatbázissá formálása történt, leltározással egybekötve, amelyet a Bolyai Intézet könyvtárosa, Varga Ferencné, és két kollégista, Lakatos Dániel, Komlósi Boglárka végzett el. Az újonnan vásárolt könyvek leltárba vételét továbbra is Barczi Erzsébet kollégium tanár végzi.

2007 őszén az addig leltárba vett könyvekbe vonalkódok kerültek, ami több alkalommal csoportosan végzett maratoni munka keretében valósult meg. Köszönjük segítségeteket: Bellák Tamás, Grézal Gábor, Gyarmati Sándor, Gyolcsos Mária, Hajdu Attila, Jakucs János, Jánosi Zsolt, Kalmár Zoltán, Komlósi Boglárka, Nagy László, Varga-Orvos Zoltán.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakkollégiumok számára kiírt 2007-es pályázatán nyert támogatásból Kollégiumunk vonalkód-olvasót, személyi számítógépet, valamint azokhoz tartozó szoftvert vásárolt. A vonalkódos rendszer használatával az illető kollégista és a kölcsönözni kívánt könyv adatai egy szemvillanás alatt egymáshoz rendelődnek, a kölcsönzés időpontjával egyetemben. Az adatokat számítógépen tároljuk, sőt archiváljuk, amely statisztika készítésére ad lehetőséget.

Könyveket továbbra is a könyvtárfelelősöknél lehet kölcsönözni.

Kollégiumunk napilapokat és ismeretterjesztő újságokat egyaránt járat. Míg előbbiek a portán, utóbbiak a könyvtárban elérhetők.

A részletek a Könyvtári Házirendben olvashatók.

A kollégiumi könyvtárról készült ismertető hanganyag az alábbi linken hallgatható meg, Somogyi Anikó előadásában.

Adományok

Pár éve két kollégistánk hasznos térképekkel gyarapította könyvtárunkat, felhívva a figyelmet a könyvtár gyarapodásának egy régen létező, azonban mára már a feledés homályába veszett lehetőségére. Ezt azóta más is komolyan vette, és könyvtárunk tovább bővült. Szívesen látjuk bárki adományát!