Áttekintés

Az alábbiakban összefoglalót adunk azokról a programokról, amelyekhez már tudtok csatlakozni. Ez azonban ne korlátozza a fantáziátokat, nyugodtan álljatok elő további önálló ötletekkel!

A sokféle program természetesen nem azt jelenti, hogy mindenkinek mindenre járnia illik. Ez lehetetlen, és nem is cél. A bőség inkább arra szolgál, hogy mindenki találjon több kedvére valót.

Kollégiumunkban erős diákönkormányzatiság működik, amelynek speciális érdekképviseleti és döntéshozó szerve a Kollégiumi Bizottság. A Kollégiumi Bizottság a három-három fős Igazgató Tanácsból és szeniorokból, a Kollégiumi Tanárból és az öt fős Diákbizottságból áll. A Diákbizottságot az évkezdő Kollégiumi Közgyűlés választja meg a graduális képzésben résztvevő kollégiumi tagok közül, majd maguk közül Titkárt választanak. A szeniorok tipikusan több éve itt lakó végzős kollégiumi tagokból lesznek. A szeniori helyekre pályázni kell, a pályázókra a kollégisták szavaznak. Az eredményt figyelembe véve, az Igazgató felterjesztése alapján a Rektor bízza meg a szeniorokat egy évre.

A Diákbizottság és a szeniorok egymást segítve dolgoznak, a kollégiumi élet szervezésében azonban minden szakkollégistának ki kell vennie a részét. Diákvezetőnek lenni azonban felelősség, egyben megtiszteltetés. Nem utolsó sorban kiváló lehetőség arra, hogy valaki gyakorolhassa azokat a képességeket, amelyek egy közösség összefogásához, motiválásához szükségesek.

A szakkollégiumi mozgalomból a kollégiumi tagokat a legtöbb esetben a szakmai konferenciák és versenyek érintik.

A Szakkollégiumi Mozgalom Magyarországon 1895-ben a pesti Eötvös József Collegium megalapításával kezdődött. Kollégiumunk, a pesti testvére mintájára, 1931-ben alakult, az ország második szakkollégiumaként. Az elmúlt negyven évben folyamatosan jöttek létre szakkollégiumok, ma körülbelül hetven létezik az országban.

A szakkollégiumiságról a magyar törvények is szólnak, definiálására a „Szakkollégiumi Charta” tett kísérletet (lásd kollégiumi újság 8. száma).

A szakkollégiumi együttműködésre külön honlap jött létre (http://www.szakkoli.hu). A wikipedia-nak is van „szakkollégium” szócikke. A szakkollégiumok közös problémáikat rendszeresen és alkalmanként megrendezésre kerülő rendezvények alkalmával (Interkollon) beszélik meg. A szakkollégiumiságnak van szakirodalma, számos szakkollégium több – saját magáról szóló – kiadvánnyal rendelkezik; mi is készülünk ünnepi kiadvánnyal a 80 éves jubileumunkra.

A szakkollégiumiság fontos kritériuma a társadalmi hasznosság, amelynek értelmében a Kollégium nem csak tagjai számára hasznos. Ennek keretében kerülnek megrendezésre az Egyetemi Nyílt Napokon való részvétel, a szakkollégiumiságról és a Szegedi Tehetség-HÍD Programról szóló kihelyezett előadások, az egyetemi szakkollégiumi szakkörök középiskolások részére, valamint a Talentum Önkéntes Központ és Kreatív Körünk együttműködése. A szegedi szakkollégiumok közül a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégiummal állunk eseti együttműködésben.

Szakkollégiumunk együttműködési megállapodást írt alá a Kármán Tódor díjjal kitüntetett SZTE Sófi József Alapítvánnyal, amelynek keretében saját programjaink kapuit kölcsönösen megnyitottuk egymás előtt, kifejezetten új közös programokat szervezünk.

Az ország szakkollégiumaival Interkollon, a szakkoli.hu felületen és levelezőlistán keresztül tartjuk a kapcsolatot. Jelenleg szorosabb kapcsolatot ápolunk a pesti Eötvös Collegiummal és a pécsi Kerényi Károly Szakkollégiummal is. Szívesen és örömmel látjuk bármely szakkollégium kapcsolatfelvételét.

Kollégiumunkban több műhely működik. Van egy bölcsészműhely, a Quadrivium Műhely, Biológia Műhely, Kémia Műhely, Matematika Műhely, Egészségügyi Műhely, Informatika Műhely, és 2011 márciusában indul a Kollégium falai közt a Történeti kriminológia Műhely is.

A műhelymunka a szakkollégiumiság egyik fő bástyája. Keretében a tagok olyan képzéshez, így többlettudáshoz jutnak, amely az egyetem berkein belül nem létezik. Célja az egyetemi követelményrendszernél magasabb színvonalú, inspiráló tudományos – szellemi közeg biztosítása, valamint az egyetemi képzésben nem elérhető anyagrészek tárgyalása. A Műhelyek számára fontos, hogy tagjai jól teljesítő PhD-hallgatókká váljanak, majdan sikeres, elégedett, jó kutatók legyenek. A Műhelyek tevékenysége teljesítmény-orientált: a csoportos munka vizsgával zárul, a műhelymunka dokumentumai lehetőség szerint felkerülnek a Kollégium honlapjára (http://www.eotvos.u-szeged.hu). A Műhelyeket a tárgyalt témák és oktatók tagok által történő kiválasztása, a vezetőkkel való hatékony, személyes szakmai – emberi kapcsolat jellemzi. A Műhelyekben való részvétel tehát kivételes lehetőség. Végső célja olyan szellemi közösség létrehozása, ahova kitüntetés bekerülni. A Műhelyeknek belső (Eötvös-kollégista) és külső tagjai is lehetnek. A Műhelyekbe külön kell felvételizni. A Műhelyek anyagi hátterét (az előadók tiszteletdíját, szállás- és útiköltségét) a Kollégium biztosítja. A Műhelykurzusok egyetemi kurzusnak is számítanak.

Az Eötvös-estéknek két fajtája létezik: a külső és a belső. A külső Eötvös-esték Kollégiumunk nagy hagyománnyal rendelkező interdiszciplináris rendezvénye. Minden héten, kedd esténként kerül rá sor, a 2010/2011-es tanév második félévétől az Egységes Tanulmányi Rendszerben kurzusként is meghirdetve.

A külsős előadóknak tiszteletdíjat ajánlunk fel, és amennyiben nem szegedi az illető, biztosítjuk a Kollégiumban az előadás estéjére való elszállásolását is. Elképzelhetőnek tartjuk azt is, hogy az előadás végeztével, a téma iránt érdeklődő hallgatók karon ragadják az előadót, egy vacsorára invitálva őt, illetve a szerző tollából származó könyvük dedikálására kérjék meg.

A Belső Eötvös – esték a szorgalmi időszakban néhány alkalommal, szerda, vagy csütörtök esténként kerül megrendezésre. Ezeken saját szakkollégistánk beszél tudományos kutatásáról, kedvenc szabadidős, művészeti tevékenységéről, vagy éppen arról, hogyan épül fel képzése. A Belsős Eötvös – esték a szakkollégista számára fórumot biztosít, ahol ki-ki kicsiben (saját társai előtt) gyakorolhatja az előadástartást.

Minden Eötvös – estés előadás esetében – lehetőség szerint – kulcsfontosságú a túl speciális mondandótól való tartózkodás, hiszen a kollégisták több kar hallgatóiból kerülnek ki.

Az előadás anyaga (előzetes összefoglaló, diasorozat, felvett hanganyag, esetleg videóanyag) – amennyiben az előadó ahhoz hozzájárul – felkerülhet Kollégiumunk honlapjára. A belső este előadói magukat visszahallgatva tovább csiszolhatják előadásmódjukat.

Az Eötvös – estek szervezésének menete a következő:

  1. A szervező a címet, az előadó fotóját és az előadóról és az előadásról készített összefoglalót (amely plakátként fog megjelenni) átnyújtja a felelősnek.
  2. A felelős konzultálva a Diákbizottsággal és a szeniorokkal engedélyezi (vagy éppen nem engedélyezi) az előadást. Egyben megbeszéli az optimális és a lehetséges időpontokat a szervezővel.
  3. A szervező kollégista invitálja az előadót.

Tehát: plakátszöveg, fotó az előadóról, időpont-keresés; ezen túlmenően: plakátolás, székpakolás, projektor, nyilatkozat, egyszeri megbízási szerződés vagy az előadó ad számlát, hangfelvétel diktafonnal (netán videó-felvétel videókamerával), fotózásról gondoskodni, kérdésekkel készülni, lejegyezni a résztvevőket, közönség körében papírt körbeadni, hogy aki szeretne, az iratkozzon fel a Külső Eötvös-esték email listájára.

Bármely szervezni vagy előadni kívánó kollégista jelentkezését örömmel vesszük!

Sorozatok helyett egyedi előadásokban gondolkozzatok!

A borkóstolók fő célja a kulturált borfogyasztás népszerűsítése, illetve a borok, borkészítési eljárások megismerése. A borkóstolókat nem egyszer zenei kíséret teszi színesebbé, amikor borok és a játszott darabok egymásra rímelnek. A borok előkerülnek a szintbulik alkalmával is, legfeljebb nem szervezett keretek között.

Sajátos színfoltja kollégiumunk életének a kollégium műkedvelő zenészei, és a Zeneművészeti Kar hallgatói által prezentált kollégiumi zenei estek, koncertek. Félévente egy-két ilyen koncertet szervezünk. A kocertek családias és emberközeli hangulatát egy-egy elkészült versenymű számonkérés előtti előadása és a tanulásban és a zh-kban megfáradt műkedvelő hallgatók adják, akik ezen terhek mellett is szívesen fordítanak időt és energiát a hangszerjáték művelésére. Ugyanakkor az előadók a félig laikus közönség előtti megmérettetésként élik meg fellépésüket.

A Kollégium diákjai kollégiumi újságot adnak ki, amely a kollégisták írásaiból áll össze. Szívesen fogadjuk régi tagjaink írásait is! Bátorítunk mindenkit olyan írások elkészítésére, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot. A kollégiumi újságban rejtvények, hírek, riportok, a közelmúlt kollégiumi eseményeiről szóló beszámolók, és a közeljövő eseményeinek beharangozói is helyet kapnak a cikkek mellett, valamint a Diákbizottság és a szeniorok is hírt adnak benne munkájukról. Az Eötvös Újság két számot ad ki félévente az eddigi gyakorlat szerint. Ennél sűrűbb megjelenésre akkor van mód, ha több cikk érkezik. Az újság ingyenes és a portáról lehet belőle elvinni, illetve letölthetőek Kollégiumunk honlapjáról.

A diákszínpad célja szereplők és nézők élményközössége. A csoport tagja lehet bármely Eötvös – kollégista, aki képes a közösségbe beilleszkedni, és elfogadja a csapatmunka alapvető szabályait. Beszédhiba vagy egyéb gátló tényező kizáró ok nem lehet, a diákszínjátszás egyik legfőbb célja bebizonyítani ezek leküzdhetőségét! A csoport repertoárjának gerincét leginkább olyan humoros kamaradarabok, vásári komédiák alkotják, amelyek egyrészt a legalkalmasabbak a kis létszámú amatőr társulatok számára, másrészt garantált jókedvet és sikert biztosítanak a próbák és az előadás során! Természetesen bármely más jellegű előadás vagy alkalmi műsor összeállítására is lehetőség van! A diákszínpad hetente egy alkalommal tart próbát a Kollégium nagytermében. Ennek során olvasó- és mozgáspróbán kívül jelmez- és díszlettervezéssel is foglalkozunk! Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a diákszínjátszás, és szeretne egy garantáltan jókedvű, lelkes csapat aktív tagjává válni!

Filmklubos vetítésre hetente egyszer, kedd esténként kerül sor. A műsorra tűzött filmek széles érdeklődésre tartanak számot, olyan kérdéseket érintenek, amelyek mindannyiunk életében fontosak.

Kollégiumunk 2008-ban lett NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archívum)- pont. Ennek keretében bármelyik – regisztrált (saját vagy géptermi) – kollégiumi számítógépről elérhetőek a http://www.nava.hu által kínált régi magyar filmek (is).

A kollégiumi könyvtár a nyugodt és elmélyült tanulás színhelye. A Kollégiumba rendszeresen érkező folyóiratokhoz is itt férhettek hozzá. A könyvtár éjjel-nappal nyitva áll, kölcsönözni a könyvtárfelelősöktől lehet.

A könyvtár szerepe némileg megváltozott az idők folyamán. A könyvtár fejlesztése – a Kollégium karközisége okán – nem járhatja a túlzott specializáció útját. A jelenlegi fejlesztési törekvései – az egyes szakokhoz kapcsolódó alapkönyvek beszerzésén kívül – általános tudományelméleti munkák, az egyetemi kiegészítő szakirodalom, valamint a széles látókört biztosító tudományos ismeretterjesztő művek vásárlása. Az összes könyv kereshető a TIK felületén keresztül.

A könyvtár bővítése, a könyvvásárláson kívül, adományokból is gyarapodhat. Ezt a hagyományt két kollégistánk élesztette újjá 2007 őszén térképadományok formájában, köszönjük! Ha nincs már szükséged az adott könyvre, a könyvár jó szívvel fogadja. A könyvtár használatának pontos rendjéről a Könyvtári Házirendben olvashattok.

A Kollégiumunkban a Nagyteremmel szemben helyet kapó és ritkaság számba menő angol nyelvi labor a magyar nyelvoktatás legérzékenyebb pontján kíván javítani. A nyelvtanulásban fontos szerepet kap a folytonosság és a rendszeresség, a használaton kívüli nyelvtudás fokozatosan passzívvá válik. Ezt elkerülendő Kollégiumunk angol nyelvi laborja a nap 24 órájában biztosítja nyelvtudásunk naprakészségét.

Külön kis helyiséget rendeztünk be, nyugodt körülményeket teremtve az elmélyült, hangos nyelvtanuláshoz. A nyelvi anyagok elektronikusan kizárólag erre a célra vásárolt számítógépről érhetőek el.

A tudomány nyelve az angol, amely, természetesen, nem kizárólag a publikációk nyelvét jelenti. A kutatás egyik legfontosabb pillére, a hatékony együttműködés, elképzelhetetlen a mindennapi angol nyelv használata nélkül.

Szakkollégium lévén különös figyelmet kívánunk fordítani arra, hogy külföldön folytatott tanulmányokhoz, kutatói tevékenységekhez segítsük hozzá kollégistáinkat, amelyhez elengedhetetlenül szükséges az angol nyelv megfelelő szintű használata, illetve annak igazolása. Ezért biztosítjuk – elsősorban az USA-ban való egyetemi tanulmányokhoz szükséges – TOEFL vizsga feladatsorait hallgatóink számára.

Minden félévben lehetőséget biztosít Kollégiumunk nyelvtanfolyamok szervezésére. Az órák a nagyteremben, vagy a könyvtárban zajlanak. A Kollégium a nyelvórák árának a felét átvállalja, így nagyszerű lehetőség nyílhat arra, hogy kényelmesen, kis csoportokban, olcsón tanulhassunk nyelveket. Bármilyen nyelvre lehet jelentkezni. A nyelvi csoportok indulásának a feltétele, hogy arra minimum 3 tag járjon, és persze, hogy találjunk megfelelő nyelvtanárt. A tanfolyamra külsősök is járhatnak.

A Kollégiumban fotólabor működik a nyelvi labor melletti helyiségben. A fotólabort bármely kollégista használhatja annak használati rendjét betartva. A fotólabor arra szolgál, hogy akit érdekel a fotózás, és a hagyományos analóg technika, érdekli a művészet, az hódolhasson ennek a szenvedélyének. Reményeink szerint sor kerülhetne egy kis házi kiállításra is az év – vagy éppen a félév – során készült képekből. A Kollégium a hívás és nagyítás költségeit is állja bizonyos mértékig, a negatívét nem. Bárki, akit érdekel a fotólabor, a hívás és nagyítás, annak szívesen megmutatjuk, megtanítjuk.

Félévente egyszer szeretnénk szervezni kollégiumi kirándulást, amely költségeinek felét a Kollégium átvállalja. Bármely kollégista lehet a kirándulás szervezője! Jó lenne együtt kirándulni más szakkollégistákkal! Ha kedvet érzel magadban, láss hozzá a szervezéshez!

A Kollégium minden évben teret ad néhány hagyományos rendezvénynek (nyitóest – Kollégiumi Közgyűlés, Mikulás, farsang, végzős tagok búcsúztatása). Ezen túlmenően lehetőség van egyéni indítványozású események megszervezésére is (pl. borkóstoló, közös fényképnézegetés élménybeszámolóval egybekötve, szintbuli), amelyre a szervező azt invitál, akit csak akar. Ebben segít a publikus email-lista, vagy a Facebook, iwiw. Ezek az összejövetelek a közösség formálásának eszközei, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a kollégisták ne elszigetelve éljenek egymás mellett. A hagyományos rendezvények anyagi hátterét a Kollégium biztosítja, az egyéni szervezésű rendezvényekét a résztvevők.

Kollégiumunk is vallja, hogy „ép testben ép lélek”. Sakk-körünk minden héten egyszer jön össze játszani, letéve voksát a körülmények irányítása mellett, szemben azok elszenvedésével. Sakk-körünk működését saját készletek, sakkórák, sakkönyvek és egy vendégoktató segíti.

A 2003-ban vásárolt csocsóasztal – külön szobába állítva – igazi közösséget kovácsolt. Olyanok értek el benne sikereket, akik előtte csak a tudomány területén vallhatták magukat annak. Arról nem is beszélve, hogy a Mikulás és farsangi rendezvény alkalmával helyi versenyt is rendezünk. Ugyanezt lehet elmondani az asztaliteniszezésről is, amely nagytermünk és ping-pong asztalunk adta lehetőség. Szakkollégiumunk uszoda- és fallabda bérleteket vásárol, kondícionáló termet tart fenn.

A Kollégium focicsapata („Namiújság gondnokúr”) a hagyományoknak megfelelően minden félévben részt vesz a kispályás JATE – bajnokság valamelyik ligájának küzdelmeiben (néha még egy-egy egyszeri rendezésű kupán is képviseli a Kollégiumot). Minden héten egy mérkőzésre kerül sor, ahova szívesen várjuk a szurkolókat. A csapat pedig szívesen látja soraiban a focizni szerető és/vagy tudó kollégistákat. A csapat elsősorban a jókedv és a csoportos sportolás élménye miatt játszik, ennek megfelelően választ a maga erősségének megfelelő ligát. Sok félévben okozott gondot a játékosok egyéb elfoglaltsága, amelyet leginkább úgy lehet megoldani, ha a csapattagok – miután órarendjüket és egyéb stabil elfoglaltságaikat a félévre betáblázták – összeülnek. Erre tipikusan a második tanítási héten szokott sor kerülni. Ezután kérik a JATE – bajnokság szervezőit, hogy a megbeszélt időpontban írják ki a mérkőzéseket. A csapatnak saját meze van, amely a csapat tagjait megilleti. A csapat eddigi eredményeit a JATE – bajnokság honlapján megtaláljátok: http://www.jatebajnoksag.hu.

Az Eötvös Loránd Kollégium élő kapcsolatot tart fent volt tagjaival, a Kollégium történetében eddig négy kollégiumi találkozóra került sor (1981, 1993, 1995, 2007). Elektronikus volt tag adatbázisunk több mint 900 tagot számlál. A Kollégium iwiw lapján, a jelenlegi és a volt tagok jelentkezését várja és igazolja vissza, így több mint 200 ismerőst számlál. A kollégiumi honlapon megtalálható a régi kollégisták névsora, egyetemi szakjai. Külön kérésre, a mindenkori tagok számára, az elérhetőséget is megadjuk.

Volt tagjainkkal az Akikre büszkék vagyunk rovat keretében interjúkat készítünk, a hagyományaink teljesebb megismerése céljából.

A kapcsolattartást kívánja szolgálni az is, hogy minden évben meghívunk volt kollégistát előadni az Eötvös-esték fórumára. A Védnöki kör is jórészt régi kollégistákból áll, az ő feladatuk a Kollégium szakmai életének felügyelete, segítése. A volt Eötvös Kollégisták Baráti Kört működtetnek. Jó néhány volt tagot még nem sikerült megtalálnunk. Aki bármit tud elérhetőségükről, kérjük, jelezze az alábbi e-mail címre: kollbiz@eotvos.u-szeged.hu

Kollégiumunk bevételének biztos forrása az állami támogatás és a kollégiumi díjak, amelyek mértéke azonban csak a jelenlegi állapotok szinten tartásához elegendő.

A cégeknek évről évre bizonyos összeget kötelező befizetni valakinek „szakképzési hozzájárulás” néven. Ha a cég külön nem jelöl meg senkit (pl. Kollégiumunkat), akkor a pénz az államnak vándorol. Amennyiben ismerősi körötökben cég működik, kérünk benneteket, hogy hívjátok fel a figyelmét arra, hogy nagy segítséget jelentene Kollégiumunk számára, ha minket támogatna szakképzési hozzájárulásával, újabb löketet adva a kollégiumi megújhodásnak.

Kollégiumunkba július és az augusztus hónapra csak korlátozott számú kollégista maradhat (a nyári hasznosítás fontossága miatt). Ennek oka, hogy a Kollégium, szobáit fizető vendégek számára adja ki. Ez ugyanis több millió forintos anyagi forrást jelenthet. Nagyobb bevételre akkor számíthatunk, ha a szobákat csoportok és/vagy hosszabb időre veszik ki. Néhány tipikusnak mondható esemény, amelyek a fenti két óhajt kielégíti: nyári egyetem, tábor, Szegedi Szabadtéri Játékok, kajak-kenu világbajnokság, esküvő, terepgyakorlat, nyári tábor. Tehát bátorítunk minden kollégistát, hogy szemét nyitva tartva járjon-keljen a világban, és invitálja hozzánk vendég jelöltjeinket.

Kollégiumunk számos pályázaton nyert olyan anyagi forrásokat, amelyekből kollégiumi fejlesztéseket lehetett megvalósítani. A pályázatok egy része kifejezetten számunkra, szakkollégium számára, szólnak. Más részük komoly önrészt kíván, harmadrészük csak valamilyen közhasznú szervezet (egyesület, alapítvány) nevében pályázható meg. Nem elsősorban a pályázatok megírása jelent terhet, hanem az, hogy tudomásunk legyen azokról a lehetőségekről, amelyek számunkra is igénybe vehetők. Ezért arra kérünk benneteket, hogy amennyiben olyan pályázatról szereztek tudomást, amelyre Kollégiumunk is benyújthatná anyagát, akkor azt hozzátok tudomásunkra, az kollbiz@eotvos.u-szeged.huemail-címen.